Voor kmo’s in de schoonmaaksector werd een nieuwe online tool ontwikkeld. Daarmee kunnen de bedrijven de risico’s van veiligheid en gezondheid op het werk beoordelen waarmee zij en hun personeelsleden geconfronteerd worden. De tool heet OiRA-Schoonmaak.

OiRA staat voor online interactive risk assessment. De tool kwam tot stand door samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de schoonmaaksector en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het gratis softwareprogramma werd ontwikkeld om kmo’s de mogelijkheid te bieden om op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uit te voeren op de werkvloer. De tool is aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals het schoonmaken in diverse werkomgevingen in verschillende soorten gebouwen.

Dat zorgt ervoor dat de risico’s waaraan schoonmakers blootstaan niet alleen  gelinkt zijn aan de job maar ook aan de specifieke situaties verbonden aan de plaats waar ze aan het werk zijn. Naast de risicoanalyse worden ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal en uitrusting voor persoonlijke bescherming.