De provincie Vlaams-Brabant start een onderzoek naar de herstructurering van de site van de voormalige houthandel Bomaco in Zellik (Asse). Met het oog op de grote vraag naar bedrijfsruimte wordt ook een uitbreiding bekeken.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant voerde het voorbije jaar een studie uit naar de toekomstmogelijkheden van de bedrijfssite Bomaco in Zellik. Deze voormalige houthandel heeft de activiteiten grotendeels stopgezet. Daardoor komt er plaats vrij voor een nieuwe invulling.

Omdat er een grote vraag is naar ruimte voor bedrijven in de regio werd ook een uitbreiding van de bedrijvenzone onderzocht. “In navolging van de verkennende POM-studie starten we nu een onderzoek naar de optimalisatie en uitbreiding van deze bedrijfssite. In een volgende stap zullen verschillende bestudeerde toekomstbeelden worden afgetoetst op hun impact op milieu en omgeving”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning.

“Omdat bereikbaarheid en ontsluiting belangrijke aandachtspunten zijn, zullen we de effecten van de mobiliteit grondig laten onderzoeken vooraleer concrete plannen kunnen worden opgemaakt. Hierin zal onder meer nagegaan worden op welke manier zowel vracht- als personenvervoer de site kan bereiken en welke aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur noodzakelijk zijn.”

De provincie Vlaams-Brabant schrijft nu de studieopdracht uit voor dit onderzoek. Dat zal nog voor de zomer gegund worden aan een gespecialiseerd studiebureau. De resultaten van het onderzoek zullen in de loop van 2018 verwerkt worden in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied.