Koerierbedrijf DHL Aviation op de luchthaven van Zaventem start een intern onderzoek naar mogelijk misbruik met dagcontracten. Uit een reportage over nachtwerk bij lader-lossers blijkt dat 250 uitzendkrachten weken- tot maandenlang met dagcontracten werken. Dat mag eigenlijk alleen in specifieke situaties.

De arbeidsinspectie doet geen controles in de sector omdat dat zo afgesproken is tussen vakbonden en werkgevers. “We kunnen spreken van een soort van sociale dumping op Belgisch niveau”, zegt Philippe Vanden Broeck van de arbeidsinspectie FOD Sociale Zaken. “Het gaat hier niet over vreemde werknemers die illegaal werken. Het gaat over een eigen heel belangrijke sector, die een stuk als waardemeter voor de economie en van de economische groei wordt gekenmerkt, samen met de bouw.”

“Er is een heel aantal regelingen uitgewerkt door de sector zelf, maar die zijn dus blijkbaar toch niet sluitend”, stelt de arbeidsinspectie. De arbeiders durven geen klacht in te dienen omdat ze hun baan niet willen verliezen. “De mensen zoeken een job en hechten zich vast aan een strohalm om toch maar iets te hebben. Ze zijn overgeleverd aan de vraag: ze krijgen een contract of geen contract. Vrijdagavond weten ze niet of ze maandag kunnen beginnen. In die omstandigheden is gevaar voor manipulatie en willekeur van werknemers niet veraf.”

DHL Aviation zelf zegt dat het voldoet aan alle wettelijke reguleringen over de tewerkstelling van uitzendkrachten. Volgens het bedrijf wordt geen enkele uitzendkracht langer dan twintig  dagen met een dagcontract tewerkgesteld. “We zullen mogelijke interne afwijkingen grondig onderzoeken en waar nodig de gepaste maatregelen nemen.”

Volgens de vakbonden wordt in de luchtvaartsector al jaren misbruik gemaakt van uitzendkrachten. De Wet-Peeters, die meer flexibiliteit biedt aan werkgevers en werknemers, zou het misbruik alleen maar in de kaart werken. “Mensen zullen in de toekomst onbeperkt voor een uitzendkantoor kunnen werken”, zegt Olivier Van Camp van de socialistische bediendenbond BBTK.

Volgens de bonden is DHL Aviation niet de slechtste leerling van de klas. Ze noemen daarbij Swissport Cargo Belgium en WVS Belgium, bagageafhandelaars op Zaventem. “Zij werken ook heel lang met dezelfde interimarbeiders. Daarbij zijn dag- of weekcontracten verplicht, maar deze bedrijven gebruiken zelfs zogenaamde flexibele interimcontracten van vier uur per dag.”