Ondernemers worden wel degelijk gecontroleerd

VAN EETCELT PLAT“Dat belastingcontroleurs ondernemers minder controleren dan particulieren is regelrechte onzin. Oproepen om nog meer controleurs naar bedrijven te sturen, is gewoon onaanvaardbaar”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Hij reageert daarmee op de uitspraken van de christelijke vakbond vandaag.

Volgens de christelijke vakbond zouden ondernemers minder gecontroleerd worden en zou de overheid op die manier miljarden euro’s mis lopen. “Dat is pertinent onjuist”, zegt Unizo en de vereniging verwijst naar cijfers uit het jaarverslag van de FOD Financiën van 2013. Eén op de vijf belastingaangiften van zelfstandigen is in dat jaar gecontroleerd. Hetzelfde cijfer is te vinden bij vennootschappen. Bij loontrekkenden ging het slechts over iets meer dan één op de honderd.

Dat de automatisering van de controles tot herhaaldelijk controleren van dezelfde mensen leidt, klopt volgens Unizo wel. Het is volgens Unizo aan de FOD en haar medewerkers om het systeem dan bij te sturen. Dit misbruiken om de ondernemerswereld in een slecht daglicht te plaatsen en te insinueren dat ondernemers te weinig belastingen betalen, getuigt volgens Unizo van kwade wil. De ondernemersorganisatie benadrukt nog dat de belastingdruk in België zeer hoog is en dat zelfstandigen meer dan hun duit in het belastingzakje doen. Unizo zegt tenslotte niet tegen belastingcontroles te zijn, zolang die op een eerlijke en niet vooringenomen manier gebeuren.