Christine Mattheeuws NSZOndanks de economische heropleving van 2015 kijken zelfstandigen en zaakvoerders van micro-ondernemingen en kmo’s uiterst voorzichtig naar 2016. Uit onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), onder 806 ondernemers uit verschillende sectoren, blijkt dat zestien procent overweegt om dit jaar iemand extra in dienst te nemen.

“Niet onlogisch, want vanaf 2016 worden de eerste zes aanwervingen goedkoper en dalen ook de werkgeversbijdragen verder”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ. “Dat de RSZ-bijdragen voor werkgevers dalen van 33 naar 25 procent en dat de eerste zes aanwervingen een stuk goedkoper worden, is natuurlijk positief, maar toch kijken de meeste ondernemers zeker tijdens de eerste maanden van 2016 de kat uit de boom”, zegt Mattheeuws. “Ze  wachten op de concrete uitrol van die maatregelen die binnen het kader van de tax shift zijn genomen. Toch geeft zestien procent nu al aan dat ze in 2016 één of meerdere extra medewerkers zullen aannemen. Dat is op zich al een opsteker voor de tewerkstelling in ons land.”

De meeste zelfstandigen, micro-ondernemingen en kmo’s zijn tevreden over de aanpak van de loonkosten, maar vinden ook dat de verschillende regeringen nu niet op hun lauweren mogen gaan rusten. “Er liggen nog tal van andere prioriteiten te wachten”, zegt Mattheeuws. “Met stip daarbij op één: administratieve vereenvoudiging. Voor 43 procent van de ondernemers moet de administratieve mallemolen in 2016 prioritair aangepakt worden. Vooral in de gevraagde attesten, enquêtes en statistieken moet er gesnoeid worden, zodat dezelfde informatie niet vier keer aan verschillende overheidsinstanties moet doorgegeven worden. Ook moeten controles vanwege de overheid meer adviserend en pedagogisch worden in plaats van louter repressief, zoals nu te veel het geval is.”

24 procent van de zelfstandigen, micro-ondernemingen en kmo’s vindt het dan weer essentieel dat er iets gedaan wordt aan de hoge energiefactuur. “Vooral de discrepantie tussen wat de grootindustrie, die de ene korting na de andere krijgt, betaalt aan energiekosten en wat zij moeten betalen, is hen een doorn in het oog. Kmo’s betalen nu eigenlijk mee voor de grote industriële bedrijven”, zegt Mattheeuws.

Verdere verbeteringen aan het sociaal statuut vervolledigen de top 3 van de prioriteiten die ondernemers volgens NSZ hebben voor 2016.