Ondernemers verruimen netwerk met Nederlandse collega’s

noord-brabantIn Leuven vond woensdag de Brabantdag plaats. Ondernemers uit Vlaams-Brabant konden er hun netwerk verruimen met Nederlandse collega’s uit Noord-Brabant. Vlaams-Brabant en Noord-Brabant willen hun samenwerking intensifiëren.

Vlaams-Brabant en de Nederlandse provincie Noord-Brabant willen intenser gaan samenwerken. Dat staat in een intentieverklaring die woensdag na afloop van de jaarlijkse Brabantdag ondertekend werd door de gedeputeerden Tom Dehaene en Bert Pauli. De Brabantdag was bedoeld als netwerkdag voor ondernemers en mensen uit kennisinstellingen uit Vlaams-Brabant, Noord-Brabant en Brussel.

Er bestaat tussen beide regio’s al een hechte samenwerking tussen kennisinstellingen zoals de Technische Universiteit Eindhoven, Holst Centrum, KU Leuven, Imec, Philips en ASML. Vlaams-Brabant hoopt op meer samenwerking in domeinen als cleantech, life sciences, foodtech, logistiek en creatieve sectoren.

“Er bestaat al een vrij lange traditie van samenwerking met Noord-Brabant die zich vandaag vooral situeert op academisch en bedrijfsniveau. Samen staan we immers sterker om Europese projecten binnen te halen”, zei Dehaene. “Met de intentieverklaring wordt benadrukt dat we mekaar zien als belangrijke partners om oplossingen te vinden voor uitdagingen als mobiliteit, klimaat en gezondheidszorg.”