De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft in Leuven een infosessie gegeven over het project ‘Iedereen op het veld’. De KBVB beoogt daarmee een vlottere integratie en aansluiting van vluchtelingen en asielzoekers in de Belgische voetbalclubs. Oud-Heverlee Leuven (OHL) is een proefclub.

De KBVB werkt het project uit met de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF, de Pro League en Fedasil. “Bedoeling is om de drempels voor de clubs te verlagen en liefst te laten verdwijnen”, zegt voetbaltrainer Hedeli Sassi.

Het project gaat uit van de ideologie dat voetbal de sociale integratie van vluchtelingen en asielzoekers vergemakkelijkt. Tijdens de infosessie bleek dat de administratieve rompslomp die gepaard gaat met de aansluiting en het verzekeren van de asielzoeker of vluchteling voetbalclubs afschrikt.

De wereldvoetbalbond Fifa legt haar federaties strikte regelgeving op. Maar de KBVB zoekt tussen de regels door naar oplossingen. Voortaan zal het in België makkelijker zijn om vluchtelingen en asielzoekers aan te sluiten. Nu wil de voetbalbond met informatieverlening en ondersteuning ook het gebrek aan kennis wegwerken.

De KBVB koos zestien proefclubs uit, waaronder dus ook Oud-Heverlee Leuven. Die krijgen financiële steun. Het project wordt financieel gedragen door Fedasil. Daarnaast informeren de KBVB en de partners de clubs over de mogelijkheden om vluchtelingen en asielzoekers als vrijwilliger in te schakelen. Bijvoorbeeld als steward of kookouder.