Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse administratie bevoegd voor ruimtelijk beleid, heeft een negatief advies gegeven over de milieuvergunningsaanvraag voor het Eurostadion in Grimbergen. Omdat er geen oplossing is voor de buurtweg op parking C kan volgens de administratie “geen wettige stedenbouwkundige noch een milieuvergunning worden verleend”. Is dit de doodsteek voor Ghelamco? Niet echt, maar het is wel een nieuwe opdoffer voor de projectontwikkelaar die furieus uithaalt naar de gemeente Grimbergen.

Het getouwtrek over de procedure voor de bouwvergunning voor het Eurostadion zorgt al twee weken voor commotie. Daarbij ben je geneigd te vergeten dat bouwheer Ghelamco ook een milieuvergunning moest aanvragen voor het geplande voetbalstadion op parking C. Die milieuvergunningsprocedure loopt via de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie vroeg een advies bij Ruimte Vlaanderen. Dat advies blijkt ongunstig. De reden daarvoor is de veelbesproken buurtweg aan parking C. Volgens Ruimte Vlaanderen houdt het project geen rekening met die buurtweg. “Zolang de buurtweg niet afgeschaft of verlegd is door een deputatiebeslissing bestaat er een conflict met het project dat voorligt en kan geen wettige stedenbouwkundige noch milieuvergunning worden verleend”, vermeldt het advies.

Ghelamco toch een vergunning geven met als voorwaarde dat de buurtweg later wordt afgeschaft of verlegd, kan volgens de administratie ook al niet. Simpelweg omdat Ghelamco die afschaffing zelf niet kan realiseren.

Als Ruimte Vlaanderen dezelfde redenering volgt in het advies voor de bouwvergunning ziet het er nog slechter uit voor het project. Als ook dat advies negatief zou zijn, is dat bindend voor Grimbergen. Het is die Vlaams-Brabantse gemeente die beslist over de bouwvergunning.

In een reactie stelt Philip Neyt, bestuurder bij Ghelamco, dat de administratie niet anders kon dan negatief adviseren zolang de buurtweg niet is afgeschaft. “Na het openbaar onderzoek over de buurtweg heeft het schepencollege alle bezwaren weerlegd en het dossier aan de gemeenteraad voorgelegd. Als die dan beslist om de buurtweg toch niet af te schaffen, vraag ik mij af waar de rechtzekerheid is.”