NSZ wil af van verplichte sluiting bij werken

DSC_9275Tijdens de eerste drie kwartalen van 2014 kregen 638 zelfstandigen een inkomenscompensatievergoeding van het Participatiefonds omdat hun zaak teveel hinder ondervond van openbare werken in de straat. Dat zijn er twaalf procent meer dan het jaar voordien, toen voor de eerste drie kwartalen 567 ondernemers ter compensatie van openbare werken vergoed werden, maar nog altijd een derde minder dan tijdens de negen eerste maanden van 2012, ook geen topjaar met 931 dossiers.

De gebrekkige populariteit van deze compensatieregel heeft volgens het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen (NSZ) alles te maken met de verplichte sluiting die eraan vasthangt. Voor de Vlaamse ondernemers komt er op dat vlak beterschap. Deze bevoegdheid is overgeheveld naar de gewesten en de Vlaamse regering beloofde in haar regeerakkoord om die sluitingsplicht af te schaffen. “Wij vragen dat Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters daar zo snel mogelijk werk van maakt”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

De inkomenscompensatievergoeding die zelfstandigen kunnen aanvragen als ze hinder ondervinden van openbare werken in hun straat, is volgens Mattheeuws nooit een succesnummer geweest. Een zelfstandige die zo’n vergoeding van 76,31 euro bruto per dag wil krijgen, moet zijn zaak immers sluiten. Het NSZ vindt de vergoeding ook aan de lage kant, zeker omdat andere kosten zoals lening, huur, personeelskost, sociale bijdragen sowieso blijven lopen. Het rendeert dus niet om de zaak te sluiten. Bovendien doen zelfstandigen er net alles aan om hun winkel bereikbaar te houden uit vrees dat ze hun klanten anders voorgoed kwijt zijn.

“We zijn al langer dan vandaag een fervent pleitbezorger van het afschaffen van die sluitingsplicht”, zegt het NSZ. “Wij willen concreet dat ondernemers die hinderlijke openbare werken te verduren krijgen, sowieso een inkomenscompensatievergoeding krijgen en hun zaak mogen open houden. Aangezien deze materie door de zesde staatshervorming gefederaliseerd werd, is Vlaanderen sinds begin dit jaar bevoegd. In het Vlaams regeerakkoord staat letterlijk dat de sluitingsverplichting wordt geschrapt.” “Het is alleen jammer dat we sindsdien niets meer hebben gehoord over het schrappen van de sluitingsplicht”, zegt Mattheeuws. “Nochtans willen ondernemers hierover de nodige duidelijkheid. Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters moet die zo snel mogelijk geven.”