Om het Gewestelijk Expresnet (GEN) te voltooien is vermoedelijk nog 1,05 miljard euro nodig. Dat laat minister van Mobiliteit François Bellot (MR) verstaan. Dat bedrag moet komen van het miljard dat de staat zou lenen voor Infrabel en NMBS en van de prefinanciering van het Waalse Gewest die nog in het GEN-fonds zit.

Voor het woon-werkverkeer van Vlaams-Brabant naar Brussel zou het Gewestelijk Expresnet een zegen zijn. Het GEN moet zorgen voor frequente en snelle verbindingen via het spoor tussen de Vlaamse rand rond de hoofdstad en het Brusselse Gewest.

Om het GEN te voltooien is in Wallonië nog 516 miljoen euro nodig, in Vlaanderen 75 miljoen en in de zogenaamd neutrale zone (Brussel en de Vlaamse rand tussen Wallonië en Brussel) 458 miljoen.

De bestaande 60/40-verdeelsleutel voor spoorinvesteringen tussen Vlaanderen en Wallonië is volgens de audit van het Rekenhof een van de redenen voor de aanzienlijke vertragingen in de uitrol van het GEN. Tot nu moest die sleutel elk jaar toegepast worden. Dat leidde tot vertragingen van de werven, nu eens in het ene gewest, dan weer in het andere.

Minister Bellot werkt aan een bijzonder akkoord met de ondertekenaars van de GEN-conventie om de verdeelsleutel over meerdere jaren toe te passen. Hij waarschuwde ook dat er geen prestigieuze stations meer komen. Dergelijke projecten hebben een zware hap genomen uit de investeringen.