Nog geen collectief ontslag bij Lotus Bakeries

Lotus_-_logo-1Directie en vakbonden van Lotus Bakeries in Meise pleegden dinsdag overleg in het kader van de wet-Renault. Tijdens de tweede speciale ondernemingsraad na de beslissing van de directie om de uitgebrande wafelfabriek niet herop te bouwen werden verkennende gesprekken gevoerd. Die gingen onder meer over de toekomst van de 71 werknemers.

Na de brand op 3 juni volgde op 1 september een eerste buitengewone ondernemingsraad waar de directie de intentie uitsprak om de productievolumes over te brengen naar Courcelles. De vakbonden kwamen dinsdag om 9 uur samen voor een meeting met de militanten en schoven vanaf 10.30 uur aan tafel met de directie voor een eerste informatie-uitwisseling.

“Wij hebben vragen gesteld over de economische en financiële situatie van het bedrijf en de toekomstige structuur na de brand”, zegt Luc Debast, ACV-vakbondssecretaris. “De directie blijft bij haar voornemen om de fabriek te sluiten en de getroffen werknemers een baan aan te bieden op andere locaties: Courcelles, Oostakker of Lembeke. Wij hebben de vraag gesteld of dat aan dezelfde voorwaarden zal gebeuren. Pas vanaf de tweede van drie geplande overlegrondes wordt over collectief ontslag en een sociaal plan gesproken.”

De directie stelde te streven naar kwaliteit. Een andere job op een nieuwe locatie vereist ook andere competenties. Het is nog te vroeg om na te gaan of het huidige personeel, voor een groot deel vijftigplussers, op de vacatures wil ingaan.

Directie en vakbonden zien elkaar opnieuw op 21 september.