Vanaf maandag wordt gewerkt aan de wegmarkeringen op de E40 in Kraainem, ter hoogte van de verbinding van de E40 van Leuven naar met de buitenring. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zal het verkeer dan veiliger en vlotter kunnen rijden. Om de werken uit te voeren zal maandag en dinsdag buiten de spitsuren af en toe een rijstrook ingenomen worden.

Het verkeer dat vanuit Brussel op de E40 richting Leuven op de uiterst linkse rijstrook rijdt, zal niet meer rechts moeten invoegen. De uiterst linkse rijstrook zal voortaan verder doorlopen. Ook het verkeer dat op de rechterrijstrook rijdt, krijgt beter de kans om in te voegen. Dat zal minder weefbewegingen en vlotter en veiliger verkeer tot gevolg hebben, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het is niet de enige plaats waar de wegmarkeringen worden aangepast om het verkeer vlotter te maken. “Enerzijds zijn er de grote investeringen zoals de aanleg van spitsstroken op de meest filegevoelige assen en de herinrichting van de Ring rond Brussel. Dat zijn grootschalige projecten die veel voorbereiding vergen. Anderzijds wil ik ook de kortere termijn en de verzuchtingen van de pendelaar die vandaag staat aan te schuiven niet vergeten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

“De komende maanden laat ik daarom op enkele filegevoelige knooppunten zogenaamde quick wins uitvoeren. Het gaat om relatief kleine ingrepen die grote verbeteringen betekenen voor de doorstroming.”