Glaucoom is een sluimerende oogziekte die langzaam tot blindheid kan leiden. Het UZ Leuven wil de ziekte sneller detecteren met behulp van artificiële intelligentie. Op basis van een grote databank met netvliesfoto’s wordt software ontwikkeld die het probleem vroeger kan opsporen. 

Glaucoom is een ziekte waarbij vocht zich ophoopt in de oogbol, waardoor de oogzenuw beschadigd wordt. Aanvankelijk leidt dat tot een vernauwing van het gezichtsveld en bij onbehandelde patiënten uiteindelijk tot blindheid. De ziekte kan snel gestabiliseerd worden maar wordt vaak te laat opgemerkt. 

Met een snellere diagnose zouden patiënten een betere behandeling kunnen krijgen. Doctoraatsstudent Ruben Hemelings onderzoekt onder begeleiding van professor Ingeborg Stalmans welke rol artificiële intelligentie kan spelen in de snellere detectie van glaucoom.

Veelbelovend

“Met behulp van artificiële intelligentie ontwikkelen we software die glaucoom kan opsporen in een vroeg stadium om blindheid te voorkomen. We baseren ons op een grote databank met netvliesfoto’s. De software kan de eigenschappen van bloedvaten in het netvlies analyseren. Hoe meer beelden de software verwerkt, hoe sterker de analyses worden.”

De eerste resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. Op termijn kan de software zorgen voor een snellere diagnose van glaucoom en dat ook op plaatsen met beperkte beschikbaarheid van medische experten.

Tot 17 maart is het internationale glaucoomweek. Leden van de Belgian Glaucoma Society houden screeningscampagnes in verschillende centra. Het UZ Leuven campus Gasthuisberg is op donderdag 15 maart aan de beurt. Iedereen die ouder dan 40 jaar is, kan voor een gratis onderzoek langskomen op het platform in de ontvangsthal.