Nieuwe reeks faillissementen

Justitia1De Rechtbank van koophandel van Leuven verklaarde ook de voorbije dagen enkele bedrijven failliet Ook deze keer was de horeca een van de getroffen sectoren. Bekendste zaak die failliet ging, is wellicht de Place 4U aan de grote Markt in Tienen. Het faillissement  van die zaak werd op 17 september geopend. Curator is Ludwig Stevens uit Aarschot.  Schuldvorderingen  moeten binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel in Leuven.

In Diest ging bouwbedrijf Qualybouw failliet, curator is Ludwig Stevens uit Aarschot.

Een overzicht van de meest recente faillissementen vindt u hier.