Acht nieuwe koelcellen worden woensdag officieel in gebruik genomen in het Proefcentrum in Herent. Die koelcellen dienen voor de bewaring van wortels van witloof maar ook voor onderzoek naar bewaar- en ontdooimethodes.

“Witloof is het koninginnenstuk van Vlaams-Brabantse streekproducten”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “We zetten dan ook al jaren in op de ondersteuning van de witloofteelt en -telers. Ons paradepaardje is het witloofonderzoek in de Nationale Proeftuin Witloof in het Proefcentrum Herent aan de Blauwe Stap in Herent.”

De Nationale Proeftuin Witloof in Herent brengt expertise en kennis vanuit het laboratorium en het kantoor tot op het veld. De onderzoekers streven naar een duurzame teeltwijze. Ze gaan na welke innovatieve toepassingen kunnen uitgevoerd worden in de witloofteelt. Hier oogsten witlooftelers hun kennis.

“De nieuwe koelcellen zijn niet alleen belangrijk voor de bewaring van de witloofwortels. Maar er kan nu ook meer en meer onderzoek gebeuren naar de bewaar- en ontdooimethodes van de witloofwortels”, stelt Swinnen.

Het Proefcentrum opent op zaterdag 24 februari de deuren voor het brede publiek. Aan de hand van verschillende activiteiten kunnen de bezoekers letterlijk en figuurlijk proeven van wat er groeit en bloeit in Herent.