Het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gunden een opdracht voor de opmaak van een nieuwe gezamenlijke strategie voor de Leopold III-laan. Dat is de as tussen de luchthaven van Zaventem en Brussel. De studie kan van start gaan.

De Leopold III-laan is de verkeersas tussen luchthaven Brussels Airport en Brussel. Die ligt op het grondgebied van vier gemeenten: Zaventem en Machelen in Vlaams-Brabant en Evere en Schaarbeek in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De opdracht voor een nieuwe bestemming werd toegewezen aan het studiebureau International Business Machines Corporation in samenwerking met Arcadis.

Op de as worden tot vandaag massaal kantoren bijgebouwd, zonder dat daar eigenlijk behoefte aan is. De nieuwe kantoren vinden na verloop van tijd huurders maar dat gaat meestal ten koste van de oudere kantoorgebouwen. Zo is de leegstand in de bedrijvenzone Keiberg in Zaventem opgelopen tot boven de vijftig procent.

“Wij hebben meermaals de noodzaak aan een gezamenlijke visie op de inplanting van kantoren in de Brusselse regio aangekaart”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning van de provincie Vlaams-Brabant.

De studie naar de programmatorische en economische strategie voor de Leopold III-laan gebeurt in uitvoering van het territoriaal ontwikkelingsprogramma voor de Noordrand. Het doel is een nieuwe identiteit te geven aan het gebied als toegangspoort tot Vlaanderen, Brussel, België en Europa. Op de Leopold III-laan passeert vanaf 2019 de luchthaventram en er wordt ook een fietssnelweg aangelegd.