Drie sectoren waren vorig jaar goed voor 54 procent van alle faillissementen in ons land. En hun gewicht in het totaal aantal falingen neemt alleen maar toe. Het gaat om de horeca, de bouw en de kleinhandel. Dat concludeert het kmo-observatorium van de federale overheidsdienst Economie.

De onderzoekers Adil El Madani en Céline Vandermeersch onderzochten de faillissementscijfers van de voorbije tien jaar. De horeca was goed voor een op vijf falingen in ons land. Op dertig horecazaken gaat er gemiddeld een binnen het jaar failliet. Daarmee heeft deze sector de hoogste faillissementsgraad. Over alle sectoren houdt gemiddeld maar een op de honderd bedrijven binnen het jaar op te bestaan.

Ook de bouw en de kleinhandel laten structureel meer dan 1.000 faillissementen per jaar optekenen. Samen stellen ze 700.000 mensen te werk, onder wie veel laaggeschoolden.

Volgens de onderzoekers is het zware gewicht van de drie sectoren structureel, ondanks overheidsmaatregelen voor meer overlevingskansen. De bouw en horeca genieten ook van verlaagde btw-tarieven. De horeca kreeg via de invoering van flexi-jobs ook nog eens een stevige lastenverlaging.

De recente faillissementsgolf in de horeca is volgens het kmo-observatorium toe te schrijven aan de invoering van de witte kassa. In Brussel spelen ook de terreuraanslagen en de uitbreiding van de voetgangerszone mee.

De reden van de oververtegenwoordiging van de drie sectoren en dan vooral de horeca moeten de onderzoekers schuldig blijven. De scherpe concurrentie kan een van de oorzaken zijn.

De analisten van de FOD Economie vinden de huidige faillissementswetgeving te uniform. “Een sectorale aanpak is wellicht effectiever en meer afgestemd op de behoeften van de bedrijven”, schrijven ze in het jongste nummer van Trefpunt Economie.

De nieuwe Europese faillissementsrichtlijn die op komst is, biedt geen oplossing. “Die houdt geen rekening met de specifieke situatie van kmo’s. Die zijn overigens afwezig in de ontwerpteksten.”

El Madani en Vandermeersch verwachten meer heil van een crisisstatuut voor de betrokken sectoren. Dan kunnen bedrijven uitstel krijgen voor het betalen van hun sociale bijdragen.