Nieuwe bestemming voor bedrijventerrein in Diest

LeuvensesteenwegDiestDe provincie Vlaams-Brabant wil een nieuwe bestemming geven aan het bedrijventerrein Leuvensesteenweg in Diest. Twee deelgebieden krijgen een andere invulling. Het  provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is de herneming van een ontwerp dat al in 2012 werd goedgekeurd maar later vernietigd door de Raad van State. De procedure wordt nu overgedaan.

De provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest’ voorlopig vast. Het past in de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Diest en wil nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen zoveel mogelijk een plaats geven in het stedelijk gebied.

Het eerste deelplan gaat over het terrein waar nu onder meer Colruyt en Carrefour gevestigd zijn. De huidige handelsfuncties blijven behouden. Nieuwe winkels met een zeer groot winkeloppervlak zijn welkom. De bouw van nieuwe winkelruimten moet samengaan met een kwaliteitsverbetering van het hele terrein, zeker naar ontsluiting en parkeren. Het aanbod moet aanvullend zijn met de winkels in de stadskern.

Het andere deelplan geeft de bedrijvenstrook met onder meer Gamma en Facq en het achterliggende landbouwgebied een bedrijfsbestemming. Hierdoor kan een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld worden. Dat krijgt voor auto’s en vrachtwagens één ontsluiting op de Leuvensesteenweg. In tegenstelling tot het andere deelgebied is er geen mogelijkheid voor detailhandel. Op het nieuwe bedrijventerrein kunnen middelgrote bedrijven in productie, bewerking en opslag van goederen een plaats krijgen.