In UZ Leuven loopt een internationale studie waarin een nieuwe app getest wordt bij kinderen met mucoviscidose. Daarmee kunnen mucopatiënten de ideale dosis berekenen van de enzymen die ze moeten innemen om voedsel goed te kunnen verteren.

Een enzym is een eiwit, dat als katalysator fungeert bij een bepaalde chemische reactie in of buiten een cel. De app, My Cystic Fibrosis App of kortweg MyCyFAPP, kan een belangrijke stap vooruit zijn in de behandeling van kinderen met mucoviscidose.

“Mucopatiënten nemen een bepaald type enzymen in die voedingsstoffen beter helpen opnemen in de darm. Tot nu toe konden we de dosis enzymen niet op een nauwkeurige manier bepalen, omdat die afhangt van de hoeveelheid en het type vet in elke maaltijd”, zeggen de professoren Christiane De Boeck en Mieke Boon, projectcoördinatoren en specialisten kinderlongziekten in UZ Leuven.

“Een slechte dosering leidt in veel gevallen tot ondervoeding en buikklachten bij de patiënten. We hopen dat een betere controle over de voedingstoestand zorgt voor een betere levenskwaliteit en een gunstiger ziekteverloop.”

Voedingsgids

Met de MyCyFAPP kunnen zorgverleners de patiënt online opvolgen. Zo kunnen ze eventuele symptomen en de inname van voedingsstoffen en pancreasenzymen samen met de patiënt in de gaten houden. De diëtist of arts kan rechtstreeks advies versturen naar de patiënt.

Voor patiënten bevat de app een uitgebreide voedingsgids en een handboek over voeding bij mucoviscidose. Voor kinderen onder de 12 jaar zit een educatief spel over voeding in de app verwerkt. De dosering van de enzymen wordt berekend op basis van voorspellingen uit eerder laboratoriumonderzoek. Die voorspellingen werden in een proefproject al in de praktijk getest.

In het totaal zullen ongeveer tweehonderd kinderen uit zes Europese landen deelnemen aan het klinische onderzoek. De studie vindt plaats in België, Spanje, Italië, Portugal en Nederland. In UZ Leuven zullen ongeveer dertig patiënten deelnemen. De ontwikkeling van de MyCyFAPP kadert in Horizon2020, een project met steun van de Europese Unie om innovatie en onderzoek te stimuleren.