Negentien gemeenten uit het arrondissement Halle-Vilvoorde hebben donderdag in Drogenbos een akte ondertekend voor de oprichting van de nieuwe afvalintercommunale Intradura. De intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer neemt de afvalactiviteiten over van Haviland.

Van de twintig gemeenten die voor de verwerking van hun huishoudelijk afval een beroep deden op Haviland stapt alleen Sint-Genesius-Rode niet mee over naar Intradura.

Met de nieuwe intergemeentelijk samenwerking moeten de huisvuilinzameling en -verwerking efficiënter en goedkoper verlopen. Door een slimmere groepering van de ophaalrondes en een gezamenlijk aankoopbeleid van afvalzakken, compostvaten en ondergrondse containers kunnen de gemeenten besparen op hun afvalfactuur.

Intradura is als intercommunale opgericht voor een periode van achttien jaar. Daardoor kan het beleid voor afval en reyclage op langere termijn bekeken en uitgewerkt worden. De eerste vrachtwagens van Intradura duiken dit najaar in het straatbeeld op. Volgens directeur Stephan Verwee kunnen de inwoners na een voorbereidende fase vanaf 2019 de voordelen van de nieuwe afvalintercommunale ondervinden.