Idewe, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk uit Heverlee (Leuven), heeft samen met KU Leuven een instrument ontwikkeld dat werknemers weerbaar kan maken tegen pesterijen op het werk. Liefst 21,4 procent van de Belgische werknemers ervaart maandelijks minstens één vorm van pestgedrag. Dat blijkt uit onderzoek van Idewe waarvoor ruim 25.000 Belgische werknemers ondervraagd werden.

Het onderzoek toont aan dat 12,1 procent van de werknemers wekelijks en 3,9 procent dagelijks pestgedragingen ondergaat. Dat varieert van roddels tot beledigingen en isolement.

De werkomgeving speelt een belangrijke rol in het ontstaan van pesten op het werk. Werkdruk, tegenstrijdige verwachtingen, onzekerheid over de toekomst van de job en onduidelijkheid over de precieze rol op het werk zijn de belangrijkste oorzaken van pesterijen, zegt Idewe.

StressBalancer

De dienst ontwikkelde in samenwerking met KU Leuven een StressBalancer. Die leert werknemers om stress op een actieve manier aan te pakken. De e-learningtool bestaat uit drie stappen: een vragenlijst die peilt naar de werkbeleving van de deelnemers en hun technieken om stress te beheersen, een profiel met de sterktes en zwaktes in stressmanagement en een training aan de hand van filmpjes, foto’s en tekst.

“We willen werknemers meegeven dat het op lange termijn beter is op een actieve manier om te gaan met werkstressoren”, stelt Lode Godderis, directeur bij Idewe. “Bij enorme werkdruk moet je proberen prioriteiten te stellen en de situatie met je leidinggevende te bespreken.”