Het Vlerick Healthcare Management Centre en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid aan de KU Leuven richten samen het Health Sciences & Business Institute op. In het HSBI gaan beide instanties samenwerken op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Ze gaan ook nieuwe opleidingen aanbieden in ondernemerschap en leiderschap in de gezondheidszorg.

“Deze unieke samenwerking situeert zich op een kruispunt”, zegt Walter Van Dyck van Vlerick Healthcare Management Centre. “Aan de ene kant  wetenschap en gezondheid en aan de andere kant business en leiderschap.”

Het instituut gaat onderzoek doen naar zorgbeleid maar ook naar strategisch beheer in bedrijven en zorginstellingen in medische technologie en innovatie.

Nog dit voorjaar start een opleiding health entrepreneurship. Die is gericht op start-ups en groeibedrijven in biofarma, medtech en zorgdiensten. In het najaar volgt de opleding health innovation leadership. Die richt zich dan weer op artsen en leidinggevenden van ziekenhuizen en medische bedrijven die patiëntgerichte innovatiesystemen ontwikkelen.

Het project wil wetenschappers, de bedrijfswereld en de zorgsector nader bij elkaar brengen.