De provincie Vlaams-Brabant weigert de aanvragen voor een milieuvergunning voor twee private helihavens in Bekkevoort en Keerbergen. Ze vindt dat er ruimtelijk geen plaats is voor dit soort verkeersinfrastructuur in de toch al dichtbevolkte regio. De bvba Pat Em en de nv Braco Cleaning vangen dus bot voor hun plannen in  respectievelijk Keerbergen en Bekkevoort. Zeker in Keerbergen lag een weigering voor de hand: een helikopter moest klanten van brasserie Jeppe Fas naar het restaurant vliegen.

“We hebben de aanvragen geweigerd”, zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. “Vlaams-Brabant heeft het meest uitgebreide wegenstelsel, spoorwegen, waterwegen en goede vliegconnecties wereldwijd. In de regio hebben we al de nationale luchthaven Zaventem, drie vliegvelden en zeven helihavens. Elke nieuwe helihaven brengt lawaai met zich mee. Ruimtelijk past dat niet in de dichtbevolkte provincie.”

“De beschikbare restruimte moet doordacht ingevuld worden. Nieuwe helihavens zonder wezenlijke maatschappelijke, medische of economische meerwaarde zullen in de toekomst altijd principieel geweigerd worden. We streven naar een evenwicht tussen economische duurzaamheid, leefbaarheid en natuur.”

De geplande helihaven in Bekkevoort was bedoeld voor private doeleinden en ligt naast een drukke steenweg en dicht bij het natuurreservaat De Paepenbroek. De helihaven van Keerbergen is gepland in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op 170 meter van een woongebied met een 130-tal woningen en in de buurt van het erkende natuurreservaat De Bolloheide. De helihaven van Keerbergen was alleen bedoeld om klanten van brasserie Jeppe Fas per helikopter naar het restaurant te laten vliegen.

Een ander element contra is dat nieuwe helihavens het moeilijker maken om nieuwe windturbines te plaatsen. Vlaams-Brabant heeft nu al weinig geschikte locaties voor windturbines. Nieuwe luchtvaartactiviteiten betekenen bijkomende beperkingen voor de plaatsing van windturbines.

“Windturbines spelen een belangrijke rol in de omschakeling naar hernieuwbare energie. Vlaams-Brabant hinkt hier al achterop. Daarom moeten we slimme keuzes maken om het grootst mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit de beschikbare ruimte. We gaan het ons dus niet nog moeilijker maken door private helihavens toe te laten.”