Het advies van de auditeur van de Raad van State om het ruimtelijk bestemmingsplan voor de zone Vilvoorde-Machelen te vernietigen heeft ook negatieve gevolgen voor de stad Vilvoorde. Allerlei vernieuwingsprojecten komen op de helling te staan. Daarom wil de stad samen met Machelen zelf een ruimtelijk bestemmingsplan voor de regio maken.

Vilvoorde vraagt dat de Vlaamse regering de bevoegdheid om een ruimtelijk beleid voor de zone Vilvoorde-Machelen vast te leggen aan beide gemeenten overdraagt. “Als ze wachten tot het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan effectief vernietigd wordt, ontstaat een complete chaos”, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A).

Bonte zegt dat het advies niet alleen de plannen voor het winkelcomplex Uplace in Machelen hypothekeert maar ook al de projecten die Vilvoorde nu ontwikkelt om zich verder te vernieuwen tot een moderne woon- en werkstad. Op de lijst staan de verdere ontwikkeling van Watersite, de plannen voor het recreatie- en winkelcentrum Watersite Park in de voormalige Renaultfabriek en de bouw van een nieuw ziekenhuis en een nieuwe politiekazerne.

Als snelst groeiende stad in Vlaanderen wil Vilvoorde werk maken van handelszaken, wonen en recreatie en zich vernieuwen tot een moderne woon- en werkstad aan het water. Daarvoor is een ruimtelijke planning nodig die juridische zekerheid biedt.

“Vilvoorde is zo goed als klaar met een eigen ruimtelijk structuurplan. Als het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd wordt, ontstaat een complete chaos waarin niemand nog weet of hij recht heeft op vergunningen.” Bonte pleit ervoor dat de Vlaamse regering Vilvoorde en Machelen in staat stelt om in consensus zelf hun ruimtelijke toekomst te bepalen. Volgens beide gemeenten houdt de Vlaamse regering te veel vast aan het industriële verleden op hun grondgebied.