Het schepencollege van Grimbergen heeft maandag beslist om een negatief advies te geven voor de stedenbouwkundige aanvraag voor het Eurostadion. dat In zijn motivatie verwijst het gemeentebestuur onder meer naar de buurtweg die nog over Parking C loopt. Dat is de locatie waar projectontwikkelaar Ghelamco wil bouwen. “Daardoor wordt het afleveren van een bouwvergunning momenteel onmogelijk”, stelt het college.

Projectontwikkelaar Ghelamco moet de ene opdoffer na de andere verwerken. Vrijdag trok voetbalclub Anderlecht zich terug uit het project. “Wij hebben een opdracht gekregen en zullen er alles aan doen om die uit te voeren”, reageerde het bedrijf.

Nu is er het negatief preadvies. Dat wordt naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gestuurd. Die heeft dertig dagen de tijd om zelf advies uit te brengen. Daarna keert het dossier terug naar Grimbergen voor een definitieve beslissing.

Naast de buurtweg verwijst het gemeentebestuur ook naar “verschillende aspecten van de ingediende projectaanvraag die onverenigbaar blijken te zijn met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening”.

Zo is het project niet in overeenstemming met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Op de site is maximaal 50.000 vierkante meter recreatieve ruimte toegelaten. Ghelamco tracht dat te omzeilen door aan het stadion in hoofdzaak een socioculturele in plaats van recreatieve functie toe te kennen. Onterecht, oordeelt Grimbergen: het hoofdgebouw werd duidelijk ontworpen als een voetbalstadion en de hoofdbestemming moet recreatie zijn. Ook de maximale oppervlakte voor kantoren (20.000 vierkante meter) wordt overschreden.

Voorts zijn er onvoldoende garanties voor de noodzakelijke tram- en metro-infrastructuur. Tot slot werd onvoldoende parkeerruimte gepland. Bijvoorbeeld als een beurs op de naburige Heizel samenvalt met een concert.