Het schepencollege van Grimbergen heeft maandag aan de Vlaamse overheid een negatief advies gegeven over de omgevingsvergunningsaanvraag van Ghelamco om het Eurostadion te bouwen op parking C. In het recente openbare liepen bij de Vlaams-Brabantse gemeente meer dan 2.500 bezwaren binnen. De omliggende gemeenten Vilvoorde, Meise en Wemmel dienden eveneens een bezwaarschrift in.

Projectontwikkelaar Ghelamco trok enkele maanden geleden de bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor het project in en verving die door een nieuwe aanvraag. Ditmaal voor een omgevingsvergunning, een nieuwe en eengemaakte procedure bij de Vlaamse overheid.

De bouwheer deed in de nieuwe aanvraag enkele aanpassingen, in antwoord op kritiek vanuit diverse hoek. Het Eurostadion zou tien procent kleiner worden dan oorspronkelijk gepland. Op het vlak van de mobiliteit werden de afspraken met de Vlaamse regering financieel gefinaliseerd.

Omgeving

Een vergunning blijft onmogelijk zolang de buurtweg die door parking C loopt nog niet is afgeschaft. Een beroep bij Vlaams minister Joke Schauvliege tegen een deputatiebesluit over afschaffing van die buurtweg loopt nog.

Volgens het gemeentebestuur is parking C niet de juiste plaats voor het project. De argumenten om de vergunningsaanvraag negatief te adviseren zijn grotendeels dezelfde als die bij vorige aanvragen. “Stedenbouwkundig is het niet conform de vereisten uit het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omgeving”, stelt het schepencollege. “De gevolgen voor de mobiliteit werden onvoldoende bestudeerd.”

Er wordt geen rekening gehouden met andere projecten in de buurt zoals shoppingcentrum Neo op de Heizel. Voorts vreest de gemeente voor overlast, zowel gedurende de werfperiode als tijdens de exploitatie.