Een eventuele schadeclaim van het shoppingcenter Uplace in Machelen tegen de Vlaamse overheid maakt geen enkele kans. “De Vlaamse regering heeft de door haar opgenomen engagementen gehonoreerd”, zei Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) donderdag in een antwoord op parlementaire vragen van onder meer Katia Segers (SP.A) uit Liederkerke.

De oppositiepartijen SP.A en Groen blijven beweren dat het kabinet van minister Muyters zich vorig jaar actief heeft ingezet voor de ontwikkeling van een Uplace light. Bedoeling was om na alle tegenwind een afgeslankte versie van het veelbesproken en omstreden winkelcomplex in Machelen te realiseren.

Katia Segers en Björn Rzoska (Groen) legden die claim donderdag in de commissie opnieuw op tafel. Tot grote ergernis van minister Muyters. Hij blijft erbij dat zijn afgevaardigde in de betrokken stuurgroep, die instond voor de opvolging van het brownfieldconvenant rond Uplace, recht in zijn schoenen staat.

Muyters stelde dat de gesprekken over een lightversie vooral zijn gevoerd buiten de stuurgroep, met name tussen Uplace en de burgemeesters van Machelen en Vilvoorde.

Spin-offs

Door het recente arrest van de Raad van State waarin de ruimtelijke plannen voor het project werden vernietigd, is Uplace eigenlijk ten dode opgeschreven. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Muyters gaat geen initiatief nemen. “Het is niet mijn bevoegdheid om te oordelen of er eventueel een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet komen. Dat is de bevoegdheid van mijn collega Joke Schauvliege.”

Schadeclaims maken volgens Muyters geen enkele kans. “De Vlaamse regering heeft alles in het werk gesteld om haar engagementen te honoreren.”

Jo De Ro (Open VLD) heeft een opgemerkt voorstel voor een nieuw bestemming voor de gronden van Uplace. Volgens de schepen in Vilvoorde kunnen op de terreinen andere economische en wetenschappelijke activiteiten ontwikkeld worden. Hij denkt aan spin-offs van de universiteiten van Brussel en Leuven en aan bedrijven uit de media of gezondheidszorg.