Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) is tevreden met de publicatie van het koninklijk besluit over de mondhygiënist. De UCLL-studenten van de professionele bachelor in mondzorg aan campus Leuven-Gasthuisberg krijgen door dit besluit bevoegdheden in de tandartspraktijk. Een bezoekje brengen aan de tandarts kan in de nabije toekomst anders verlopen. Tandartsen én mondhygiënisten zullen samen patiënten (kunnen) opvangen. De nieuwe opleiding is erg populair en telt al meer dan tweehonderd studenten.

Het koninklijk besluit voor de uitoefening van het paramedische zorgberoep in de  mond- en tandzorg is gelanceerd: de mondhygiënist. In de toekomst zal hij of zij samenwerken met een tandarts, zoals dat nu gebeurt tussen de verpleegkundige en de arts. De mondhygiënist bekommert zich om preventieve mondzorg met voorlichting, adviezen en technische handelingen.

Opleiding

“Mondhygiënisten zullen enkele preventieve handelingen autonoom kunnen uitvoeren. Zoals het evalueren van mondhygiëne, het geven van mondzorgadvies, het opstellen van een preventief zorgplan en het professioneel reinigen van iemands tanden”, zegt UCLL.

Daarnaast mogen ze bepaalde voorbereidende en preventieve handelingen uitvoeren in opdracht van een tandarts. Het gaat over het verwijderen van tandsteen en hechtingen en het bedienen van medische beeldvormingsapparaten. 

Aan UCLL startte de opleiding in 2016. Studenten lopen vanaf april stage in universitaire tandheelkundige klinieken. Vanaf oktober zijn er stagiairs in de privépraktijken en in de setting van kwetsbare groepen. De mondhygiënist krijgt ook een rol bij de oudere patiënt die in een woonzorgcentrum verblijft en bij mindervalide personen in instellingen.