Oudere patiënten krijgen nog te vaak een naakte stent. Dat is een metalen buisje dat niet bedekt is met medicatie om een vernauwde kransslagader weer open te maken. Dat type stent leidt vaker tot nieuwe vernauwingen, complicaties en dus nieuwe ziekenhuisopnames dan zijn moderne tegenhanger, de drug-eluting stent. Uit een nieuwe studie van onder meer UZ Leuven bij 1.200 patiënten in 44 centra verspreid over negen landen blijkt nu dat ook ouderen meer baat hebben bij de moderne stents.

Tot dusver ontbrak een duidelijk beleid over de ideale behandeling van kransslagadervernauwingen bij ouderen. Dat deel van onze populatie wordt vaak door die aandoening getroffen en dus is de ingreep frequent. De modernere drug-eluting stents, die wel met medicatie bedekt zijn, werden nog niet vaak bij oudere patiënten geplaatst. Na de ingreep wordt een patiënt lang behandeld met twee soorten bloedverdunners en dat verhoogt de kans op bloedingen.

Terugbetaling

De nieuwe studie toont aan dat ook voor oudere patiënten de moderne stents voordeliger zijn, als de behandeling met bloedverdunners veel korter is dan bij jongere patiënten. De duur van de behandeling moet ongeveer gelijk zijn aan die voor de naakte stents en dat blijkt effectief mogelijk. Zo daalt het risico op een nieuwe vernauwing en ingreep, zonder hoger risico op bloedingen.

Aan de studie werkten verschillende internationale artsen mee, onder wie Peter Sinnaeve, kliniekhoofd hart- en vaatziekten in UZ Leuven. “In Gasthuisberg werden de drug-eluting stents al langer gebruikt bij ouderen, maar dan met een langdurige behandeling met bloedverdunners. Nu kunnen we die behandeling drastisch inkorten”, zegt hij.

Een belangrijk struikelblok voor de inburgering is dat de moderne stents nog niet volledig worden terugbetaald. “Daar hopen we verandering in te brengen. De totale kost van de behandeling zal in ieder geval al afnemen, omdat nieuwe ingrepen door hervernauwing voorkomen worden. Dat is hopelijk een stap in de richting van universele terugbetaling.”