Ligt er een ultiem plan op tafel om het in Machelen geplande winkelcomplex Uplace te redden? Volgens sommige bronnen gaat de keuze na maandenlang geheim topoverleg nu tussen de ondergang van het project of het met een derde verkleinen. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) spreekt de creatie van een soort Uplace Light tegen.

Uplace wacht op een arrest van de Raad van State over het ruimtelijk plan voor de zone Vilvoorde-Machelen. Verwacht wordt dat de rechters het plan zullen afwijzen. Dan mag de stekker er definitief uit, na jaren van getouwtrek.

Met die schaduw boven het hoofd stelde Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) een bemiddelaar aan. Die Vlaamse topambtenaar moest zowel met Uplace als met de belangrijkste tegenstanders van het omstreden project onderhandelen over een oplossing. Om de belangrijkste tegenstanders van het project over de streep te trekken, beweren sommigen.

Het resultaat van die bemiddeling zou zijn om Uplace met een derde te verkleinen. Het geplande hotel zou worden geschrapt. De kantoorruimte en de winkeloppervlakte zouden met respectievelijk zeventig en tien procent verminderen. Uplace zou zich bij dat compromis neergelegd hebben. Omdat er niet meer inzit dan deze troostprijs.

De bewering dat Muyters dat voorstel heeft gedaan aan de Vlaamse regering om het dossier uit het slop te trekken wordt ontkend door de minister. “Bemiddelaar Wim Van Asschot moest als voorzitter van de brownfieldcel met de burgemeesters en andere stakeholders rond te tafel gaan zitten en een oplossing zoeken. Hij heeft daarover een rapport gemaakt. Dat heb ik overgemaakt aan mijn collega’s binnen de regering”, zegt Muyters.

De brownfieldcel moet bekijken hoe vervuilde gronden toch nog benut kunnen worden. “Het is goed dat er iets gebeurt met vervuilde grond. Maar ik spreek mij er niet over uit of dat dan Uplace moet zijn of iets anders.” Meer wil Muyters in dit stadium niet kwijt over de inhoud van het rapport van de bemiddelaar.