starter-206x300In de periode van januari tot en met maart daalde het aantal starters in België met drie procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal startten 20.726 ondernemers, dat zijn 629 starters minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het informatiekantoor Graydon die Unizo kon inkijken. Voor Unizo zijn de cijfers  een bewijs dat één vogel de lente nog niet maakt. De ondernemersorganisatie verwijst naar de goede resultaten van vorig jaar, waarbij het aantal starters toenam. Volgens Unizo is het noodzakelijk om te blijven timmeren aan een gunstig ondernemersklimaat. De toegang tot de financiering voor startende ondernemers kan volgens Unizo nog altijd beter. Daarnaast moeten alle overheden blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging. Het aantal reglementeringen, de vele paperassen en de vergunningsvoorwaarden zijn voor kandidaat-ondernemers een struikelblok. Ten slotte is het sociaal statuut van zelfstandigen, volgens Unizo, nog voor verbetering vatbaar. Nog al te vaak weerhoudt het beperktere sociaal statuut mensen om te starten als zelfstandige ondernemer.

In Vlaanderen daalde het aantal starters met 1,8%, van 21.355 vorig jaar naar 20.726 dit jaar. In Wallonië  is de daling ten opzichte van vorig jaar meer uitgesproken met -4,4%. Het aantal starters daalde er van 5.660 in 2014 tot 5.414 dit jaar. Brussel noteert een daling met 3,6% en telt 5.414 starters tijdens de eerste 3 maanden van 2015.

Alle provincies laten een daling van het aantal starters noteren gedurende het eerste kwartaal, met uitzondering van Namen (+2,8%), Waals-Brabant (+1,9%) en Antwerpen (+1,2%).