Tijdens de eerste drie maanden van 2017 zijn in België 2.767 ondernemingen failliet verklaard. Dat is 9,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Haaks op die trend staat Vlaams-Brabant. In deze provincie daalde het aantal faillissementen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon.

De cijfers tonen aan hoe moeilijk de ondernemingen het nog altijd hebben, alle hoerakreten ten spijt die een vertekend beeld ophangen. In alle drie gewesten werden in het eerste kwartaal meer faillissementen geregistreerd.

De grootste toename tegenover een jaar geleden was er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+20,8 procent). In Vlaanderen was er acht procent meer faillissementen en in het Waalse Gewest 6,6 procent. “De gunstige evolutie die we gedurende 2016 kenden, lijkt gekeerd”, zegt Eric Van den Broele van Graydon.

Door alle faillissementen van het eerste kwartaal gingen 4.976 banen verloren. Dat is een lichte stijging (+0,6 procent) tegenover dezelfde periode vorig jaar. De ondernemingen die failliet gingen, hadden dus blijkbaar gemiddeld minder werknemers. Een bewijs dat het nog altijd vooral de kmo’s zijn die getroffen worden door de slabakkende economie. Een van de falingen die zwaar doorwoog, is MC Services uit Elsene.

Slechts in drie provincies was er een daling van het aantal faillissementen:  Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Luik. De meeste faillissementen vielen in de horecasector (546), maar dat aantal bleef stabiel. In de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening en transport gingen meer bedrijven over de kop dan in dezelfde periode vorig jaar.