De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning goed voor twee nieuwe  windturbines in het Hageland. Aspiravi gaat die uitbaten langs de E314 in Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem.

“We gaan als provincie voor hernieuwbare energie, waaronder windenergie”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. “Windturbines produceren groene energie. Duurzame energiebronnen geven onmiddellijk positieve milieueffecten omdat ze geen CO2 uitstoten.”

“Als we klimaatneutraal willen worden tegen 2040 moeten we nog veel meer in alternatieve energiebronnen investeren. We moeten immers 80 tot 95 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2011.”

De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning van Aspiravi goed voor de uitbating van twee windturbines gelegen langs de E314. Meer bepaald in de Weverstraat in Bekkevoort en in de Ballaartstraat in Scherpenheuvel-Zichem.

Beide windturbines hebben een vermogen van 3,5 MW. Dat is goed voor de energievoorziening van 3.500 gezinnen. Ze liggen op voldoende afstand, op meer dan 300 meter van woongebieden. De geluidsnormen en de regelgeving over slagschaduw worden dag en nacht nageleefd. Rond de middenspanningscabine komt beplanting om een goede landschapsintegratie te garanderen.

Dit brengt het totaal aantal vergunde windturbines in Vlaams-Brabant op 61.
Er werden al 23 turbines geïnstalleerd.