De Vlaams-Brabantse gemeenten Meise en Londerzeel hebben met de onderneming Engie Cofely een energieprestatiecontract gesloten om achttien gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken. Het bedrijf garandeert een bepaalde mate van energiebesparing waarmee de investering kan worden afgelost.

Het is de eerste keer in Vlaanderen dat twee gemeenten samen zo’n contract sluiten. Ze werden in hun zoektocht naar een geschikte partner ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant en het bedrijf Ingenium dat het contract met Engie Cofely onderhandelde.

Dat leidde tot een overeenkomst waarbij Engie Cofely een energiebesparing van minstens twintig procent garandeert. Dat komt neer op een vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 700 ton per jaar. Beide gemeenten nemen de financiering voor hun rekening. Als de energiebesparing groter uitvalt, delen Engie Cofely en de gemeenten de bijkomende winst met elkaar. Als die lager uitvalt, betaalt de onderneming het verschil terug.

Het bedrijf staat in voor de uitvoering van de verschillende energiebesparende maatregelen. Het gaat onder meer om dakisolatie, de vervanging van raamwerk, de installatie van twee kleine warmtekrachtkoppelingseenheden, de installatie van zonnepanelen en de beperking van het waterverbruik in het gemeentelijk zwembad van Meise.