Meeste bedrijven kunnen niet snel de juiste beslissingen nemen

DataLakes-Infographic_visualUit onderzoek van EMC uit Zaventem blijkt dat Belgische bedrijven vaak niet over de juiste data, expertise en technologie beschikken om beslissingen te nemen. En dat terwijl in de huidige economie snelle besluitvorming juist cruciaal is.

EMC voerde een onderzoek uit bij honderd  Belgische managers – marketing, HR en algemeen business management – rond hun gebruik van (big) data en de samenwerking tussen business en IT, een cruciale vereiste voor succesvol transformeren en innoveren. Hoewel 53 procent van de ondervraagde managers aangeeft dat nieuwe IT initiatieven in samenwerking met IT worden geïnitieerd, zegt slechts 23 procent dat de effectieve aankoop van nieuwe IT applicaties in onderling overleg gebeurt. Men zegt dus wel dat business en IT nauwer samenwerken maar als puntje bij paaltje komt, verloopt de samenwerking nog niet optimaal.

De gebrekkige samenwerking komt ook naar voren in andere onderzoeksresultaten: zo geeft 68 procent aan niet over de juiste data, expertise en technologie te beschikken voor het nemen van beslissingen.

“Het zijn steeds dezelfde voorbeelden die worden aangehaald, maar met recht en reden”, zegt Eric de Witte van EMC Belux. “Bedrijven als Uber, NEST, Zalando en Airbnb zijn geboren in de digitale wereld. Data staat centraal in hun bedrijfsstrategie en door slimme data-analyses zijn ze in staat hun klanten een belangrijke meerwaarde te bieden die tegemoetkomt aan hun persoonlijke behoeften. En heel belangrijk in dit verhaal: ze doen dit snel. Op het moment dat meer traditionele bedrijven nog volop de grote lijnen aan het uittekenen zijn, werken ze bij Uber en Zalando al aan de uitwerking. Onze Belgische bedrijven behoren helaas veeleer tot de eerste groep en ze moeten dringend een tandje bijsteken om niet hopeloos achterop te raken en uiteindelijk weggeconcurreerd te worden.”

Business data lakes kunnen ongetwijfeld een grote rol spelen in de transformatie en innovatie van Belgische bedrijven. Bijna de helft van de bedrijven geeft ook aan al bezig te zijn met big data projecten, 23 procent zelfs al langer dan twee jaar. En toch zijn business data lakes nog vrij onbekend: 50 procent heeft er nog nooit van gehoord, 10 procent is er mee bekend en 40 procent ‘heeft er wel eens van gehoord’. “Nochtans zijn het de business managers die nood hebben aan business data lakes,” zegt Eric de Witte. “Die helpen immers om nieuwe inkomsten te genereren, het bedrijf juist te positioneren en uiteindelijk het verschil te maken met de concurrentie. IT speelt louter een ondersteunende rol maar het spreekt voor zich dat beide partijen nauw moeten samenwerken. Business managers moeten hun noden uiten en IT kan daar met behulp van data analyses antwoorden op formuleren. Er is dus nog werk aan de winkel bij de Belgische bedrijven.”