Microsoft gaat zijn werknemers meer verlof gunnen. Het technologiebedrijf in Zaventem trekt de regelingen op voor moederschaps, vaderschaps- en adoptieverlof. Werknemers zullen ook extra verlof kunnen nemen om voor een ziek familielid te zorgen. In Zaventem werken een kleine vierhonderd mensen voor Microsoft.

Concreet wordt het moederschapsverlof opgetrokken van vijftien naar twintig weken. Het vaderschapsverlof stijgt van tien dagen naar zes weken. Allemaal met loonbehoud en zonder impact op de prestatiebonussen.

Werknemers van Microsoft die een kind adopteren, krijgen zes weken betaald verlof voor kinderen tot 16 jaar. Personeelsleden kunnen jaarlijks extra vier weken betaald verlof opnemen voor de zorg van directe familieleden die ernstig ziek zijn.

Microsoft zegt dat de maatregel het personeel moet toelaten om even op de pauzeknop te duwen. “Er zijn momenten dat we onze carrière even on hold moeten kunnen zetten om ons te focussen op familie”, zegt het bedrijf.

Microsoft is in ons land niet het enige bedrijf dat de familiale verlofstelsels op eigen houtje optrekt. Diverse multinationals gingen hen voor. Onder meer verzekeraar Axa, Mastercard en Janssen Pharmaceutica bieden hogere verlofstelsels aan dan de wet voorschrijft. Het aanbieden van extra verlof is een bijkomend wapen in de war for talent.