Meer vennootschappen gestopt dan opgericht

20130613_Graydon_logo_Open_in_Business_PNGDe aangroei van het aantal nieuwe bedrijven lag in ons land nog nooit zo laag als in 2014. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de nieuwe studie ‘Evoluties in het bedrijvenlandschap’ die bedrijfsinformatiespecialist Graydon maakte.

Vorig jaar werden voor het eerst ook meer vennootschappen stopgezet dan opgericht. De liquidatiebonus, die steeds meer vennootschappen naar het buitenland drijft, heeft deze tendens volgens Graydon versterkt maar is niet de enige verklaring. Er is al langer een structureel neerwaartse beweging bezig.

“Bij deze nieuwe studie bedrijvenlandschap hebben we voor het eerst een beeld geschetst van het daadwerkelijk aantal bedrijven dat in België actief is”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development van Graydon. Ons land telt 1.358.170 actieve ondernemingsnummers, maar uit ons onderzoek blijkt dat slechts 771.091 daarvan écht bedrijven zijn. De overige zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties, vzw’s of kerkfabrieken. Ook de slapende bedrijven en de bedrijven die niet btw-plichtig zijn, hebben we eruit gefilterd. Door deze selectie zo nauwkeurig af te bakenen, komen we tot veel nieuwe inzichten over de Belgische bedrijven maar ook over alle andere geregistreerde entiteiten.”

Uit het onderzoek van Graydon blijkt dat 61% van alle Belgische bedrijven (472.468) zich in Vlaanderen bevindt. Wallonië is goed voor 26,62% (205.247) en Brussel voor 10,83% (83.478). Opvallend is dat Brussel (22,57%) en Wallonië (32,04%) naar verhouding meer vzw’s tellen dan Vlaanderen (45,41%). Ook het aantal overheidsinstellingen (4.470) ligt in het Waals Gewest hoger dan in het Brusselse (1.839) en het Vlaamse gewest (3.848).

Netto-groei: 0,27%

De Graydon studie bedrijvenlandschap belicht ook de economische groei in ons land. In 2014 kwamen er 81.660 bedrijven bij en werden er 78.928 ontbonden. Dat betekent dat er een netto-groei was van 0,27%, goed voor 2.732 entiteiten.

“Als we vergelijken met de voorbije jaren, is dit het laagste cijfer ooit”, zegt Van den Broele. “In 2007, net voor de crisis, was er een netto-groei van 27.946 bedrijven. Uit onze nieuwe studie blijkt ook dat in 2014 voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische bedrijfsleven meer vennootschappen werden stopgezet dan opgericht. De aankondiging van het verhogen van de liquidatiebonus in maart 2013 heeft deze laatste trend duidelijk versterkt en zorgt bovendien nog steeds voor een verschuiving van Belgische vennootschappen naar het buitenland. Toch is de liquidatiebonus niet de enige verklaring. De trend is immers al bezig sinds 2012. De problematiek is dus fundamenteler en legt een hypotheek op de potentiële ontwikkeling van ons economisch weefsel op langere termijn.”

Uit de studie van Graydon blijkt dat de liquidatiebonus uiteindelijk heeft geleid tot de opheffing van om en bij de 10.000 vennootschappen. Het gaat dan vooral om managementvennootschappen en oudere bedrijven die een eerder slapend bestaan kenden. Voorts blijkt de negatieve groei van de bedrijvigheid zich vooral te manifesteren in de sector van de groot- en kleinhandel. Ook de bouw- en de transportsector kennen een beperkte negatieve groei. De sectoren dienstverlening aan bedrijven en persoonlijke dienstverlening vertonen dan weer zekere, zij het beperkte groei.