Het aantal horecazaken in Leuven is het voorbije jaar gestegen. Dat zei Danny Justens, voorzitter van Horeca Leuven, maandag bij de voorstelling van een nieuwe horecabrochure. De toename staat haaks op de trend met talloze faillissementen in de horecasector en kwam er ondanks het verkeerscirculatieplan dat het autoverkeer in de Leuvense binnenstad fors heeft teruggedrongen.

“In tegenstelling tot andere steden waar de horeca eerder terugloopt is in Leuven het aantal zaken het afgelopen jaar licht toegenomen”, zegt Justens die nog geen concrete cijfers voor 2017 kan voorleggen.

Op het einde van 2016 telde Leuven 655 horecazaken, waaronder 406 restaurants en brasseries, 170 cafés en 33 logies. In de sector waren 312 zelfstandigen en 2.310 vaste medewerkers (1.490 voltijdse equivalenten) aan de slag.

Het verkeerscirculatieplan, dat in 2016 in het centrum van Leuven stapsgewijs werd ingevoerd, baart de Leuvense horeca wel zorgen. Dat plan breidde het verkeersluwe en -vrije gebied in de binnenstad uit en verdeelde die in enkele zones waar bijna geen autoverkeer meer mogelijk is.

“Uit een recente bevraging van klanten van horecazaken blijkt dat zestig tot zeventig procent niet tevreden is met de actuele situatie. Er wordt geklaagd over de bereikbaarheid van de zaken, maar ook over de parkeerreglementering en de bewegwijzering naar parkings. We gaan voortaan om het jaar enquêtes houden om de evolutie te volgen.”

Horeca Leuven dringt bij de stad aan op een versoepeling van de leveringstijden. Uit een eerdere bevraging bleek dat de leveranciers door de veranderde leveringstijden vijftien tot twintig procent minder goederen kunnen leveren. “Momenteel mag er slechts tot 11 uur geleverd worden in winkelwandelstraten. Wij zouden dat graag opgetrokken zien tot 11.30 uur.”

De hotelsector klaagt dan weer over de te beperkte beschikbaarheid van standplaatsen van taxi’s.