Meer faillissementen in Vlaams-Brabant

Justitia1Nog nooit gingen in juni zoveel bedrijven failliet als dit jaar. Afgelopen maand legden 1.128 bedrijven de boeken neer, dat is 8,8 procent meer dan in juni 2014 . Dat blijkt uit de analyse van Graydon.

Over het eerste semester van dit waren 5.989 faillissementsuitspraken: in vergelijking met dezelfde periode 2014 betekent dat een stijging met een 0,5 procent. Alleen het eerste semester 2013 presteerde nog slechter.

“Deze cijfers moeten echter sterk genuanceerd worden”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon. “De stijging is zo goed als volledig toe te schrijven aan een verhoogde activiteit van de Brusselse rechtbanken. Daar werd ten opzichte van het eerste semester van vorig jaar een stijging van het aantal faillissementen met 19,8% genoteerd.Ook in Limburg (+7,31%) zien we een stijging, vermoedelijk te verklaren door de naweeën van Ford Genk.”

“De sterke toename van het aantal faillissementen in het Brussels Gewest staat in scherp contrast met de tendensen die zich in Vlaanderen in Wallonië voordoen. Daar gingen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar respectievelijk 2.923 en 1.740 bedrijven over de kop. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er nog respectievelijk 3.005 en 1.853, wat overeenkomt met een daling van 2,73% en 6,1%.”

In Vlaams-Brabant waren er in de eerste jaarhelft 332 faillissementen, dat is 15 meer dan vorig jaar, maar 30 minder dan in 2012.

In juni waren in Vlaams-Brabant 54 faillissementen, twee meer dan vorig jaar, een stijging met 3,85 procent. Daarvan werden er 25 uitgesproken in Leuven en 29 in Halle-Vilvoorde.