Meer bedrijven failliet in Vlaams-Brabant

Justitia1Het aantal faillissementen is tijdens de zomermaanden juli en augustus afgenomen met veertien procent. Dat blijkt uit de nieuwe Graydon barometer faillissementen. Over de eerste acht maanden van het jaar wordt voor Vlaams-Brabant wel een stijging genoteerd.

Tijdens de eerste acht maanden van 2015 waren er in totaal 6.998 faillissementsuitspraken. Dat is een daling met 1,3% tegenover vorig jaar. Uit de nieuwe studie blijkt verder dat het jobverlies als gevolg van een faillissement 13% lager ligt dan vorig jaar. Afgelopen zomer legden in België 974 bedrijven de boeken neer. Dat zijn er 158 minder dan vorig jaar.

“Op verschillende rechtbanken noteren we lagere cijfers dan gebruikelijk voor de zomerperiode”, zegt Kobe Verheyen van Graydon. “In augustus werden 358 bedrijven failliet verklaard, tegenover 492 in augustus 2014. We moeten al terug tot 2007 om een lager maandcijfer te vinden. Het zomerreces bij diverse rechtbanken speelt wellicht een rol en in september zal dit cijfer zich waarschijnlijk corrigeren.”

Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar gingen in Vlaanderen bijna zevenduizend bedrijven failliet, een lichte daling tegenover vorig jaar. Opvallend is dat in Vlaams-Brabant een lichte stijging (+ tien faillissementen of een stijging met 2,5%) werd genoteerd. De stijging is volledig te situeren in het arrondissement Vilvoorde (+27 faillissementen), want in het arrondissement Leuven daalt het aantal faillissementen (-17).

Als enkel naar juli en augustus wordt gekeken, daalt het aantal faillissementen in Vlaams-Brabant van 77 vorig jaar naar zestig dit jaar.

De bouwsector noteert het hoogste aantal faillissementen en ook in de horeca blijft het aantal faillissementen hoog.

Het lager aantal faillissementen en de tendens dat minder grote bedrijven over de kop gegaan zijn, betekent dat de impact op het jobverlies beperkter is dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Tot en met augustus dit jaar kwamen er 14.515 banen op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat zijn er 2.186 minder (-13,1%) dan tijdens dezelfde periode 2014. Hiermee ligt het cijfer voor het eerst iets lager dan de cijfers van 2009.