Meer aandacht voor mobiliteit in omgeving Uplace

uplace2Met de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel maakte de Vlaamse regering de komst van Uplace mogelijk. Het aantal winkels en kantoren dat in het hele gebied mag komen, wordt met een derde verminderd, Uplace behoudt wel de oorspronkelijk voorziene ruimte.

Vorig jaar vernietigde de Raad van State het eerdere uitvoeringsplan, vooral omwille van de mobiliteitsproblemen. Daarom worden in het nieuwe GRUP eisen gesteld op het vlak van mobiliteit. Zo moet er een busverbinding met een hoge frequentie komen, net als een GEN-station.

Het is niet omdat het GRUP voorlopig is vastgelegd, dat al met de bouw van Uplace kan worden begonnen. Er komt immers een openbaar onderzoek van zes maanden. Pas eind dit jaar kan dan een definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld worden, waarna een bouwvergunning aangevraagd kan worden.

Unizo reageert ontgoocheld. Volgens de ondernemersorganisatie gaat de beslissing lijnrecht in tegen het voornemen van de Vlaamse regering om maximaal in te zetten op kernversterkend beleid. “Door een project als Uplace toe te laten, ontneem je de kleinhandel in omliggende steden en gemeenten ontwikkelingskansen”, zegt Van Eetvelt. “Het zal ongetwijfeld ook leiden tot meer leegstand en verloedering in de kernen van diezelfde steden en gemeenten.”

Unizo bekijkt nu de mogelijkheden om de schade voor de handel in kernen tot een minimum te beperken via de procedure van de socio-economische vergunning.

De provincie Vlaams-Brabant zegt tevreden te zijn dat de regering rekening houdt met de verkeersdruk in de volgens haar al oververzadigde regio, maar blijft aandacht vragen voor de mobiliteitsproblematiek.

“Met het terugdringen van de oppervlakte voor winkels en kantoren worden de voornaamste veroorzakers van bijkomend verkeer aan banden gelegd. Dat is een goede zaak”, zegt gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene. ”We blijven tegenstander van grote winkelcomplexen. Ze genereren onvermijdelijk te veel verkeer op één plaats en ze druisen regelrecht in tegen de Winkelnota over de versterking van handelskernen van de Vlaamse Regering.”

Julien Dekeyser, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, is tevreden dat door het RUP het juridisch kader ook voor andere belangrijke projecten hersteld wordt. Hij verwijst naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde en de reconversie van de Renaultgronden achter het station van Vilvoorde.

Gedeputeerde voor milieu Tie Roefs zegt dat de provincie bezorgd blijft over de oververzadiging van het verkeer: “Het is net omdat het verkeer nu al oververzadigd is, dat de deputatie van Vlaams-Brabant in 2011 al heeft beslist om de milieuvergunning aan Uplace te weigeren.”

De provincie steunt de Vlaamse Regering in de voorwaarden die ze oplegt rond openbaar vervoer. Het bestuur herhaalt wel zijn vraag aan de Vlaamse overheid om eerdere beslissingen uit te voeren die een verdere congestie beduidend kunnen afremmen. De gedeputeerden verwijzen onder meer naar de optimalisatie van de RO en de realisatie van tramlijnen.