MBLADPantarein Publishing, een publicatiebureau uit Haacht dat gespecialiseerd is in duurzaamheid, wetenschap en technologie brengt vanaf januari ‘Mblad’ uit. Dat is een nieuw Vlaams magazine over milieu, duurzaamheid en innovatie.

“Vlaanderen heeft er lang moeten op wachten maar eindelijk is er een magazine dat helemaal gewijd is aan milieu, duurzaamheid en innovatie”, zegt Katelijne Norga van Pantarein. “De nieuwkomer in het Vlaamse medialandschap richt zich tot al wie in deze domeinen beroepshalve actief is of ermee te maken heeft, en bij uitbreiding tot iedereen die de zorg om een duurzame toekomst deelt.”

Er werd nooit eerder meer geschreven, geblogd en getweet over thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering, groene economie, hernieuwbare energie enzovoort. Een tijdschrift dat deze onderwerpen op een onderbouwde, kritische en verfrissende manier uitdiept, was er in Vlaanderen nog niet. Volgens Katelijne Norga vult Pantarein met het tweemaandelijkse magazine ‘Mblad’ die lacune op. “De Verenigde Naties zien duurzame ontwikkeling als de hefboom om armoede en onrecht te bestrijden en de klimaatopwarming te counteren tegen 2030”, zegt Norga. “Ook in Europa en Vlaanderen staat het thema steeds hoger op de politieke agenda. Er is in Vlaanderen heel wat ondernemingszin en creativiteit waarmee bedrijven, overheden en organisaties vorm willen geven aan een duurzame toekomst, een welvarende economie en een gezond leefmilieu. Die initiatieven en inventiviteit, gericht op de wereld van morgen, wil Mblad in woord en beeld tot bij zijn lezers brengen.”

Het magazine telt 36 pagina’s en steunt op vier pijlers: innovatie, beleid, bedrijf en maatschappij. Vertrekkend vanuit een gezonde nieuwsgierigheid en met open blik snijdt Mblad een breed scala van duurzaamheidsthema’s aan: energie en klimaat, water, bodem en lucht, afval, materialen en ketenbeheer, interne milieuzorg, duurzaam bouwen en wonen, transport en mobiliteit, financiering en nieuwe businessmodellen, biodiversiteit, cleantech. Het blad zoekt altijd naar een interessante, soms averechtse, insteek voor het doelpubliek met achtergrondartikels, interviews, analyses en duiding.

Het promonummer is te bekijken op www.mblad.be, daar kun je je ook registreren voor een abonnement. Een jaarabonnement kost 160 euro.jaar.