Een veertigtal werknemers van het inspectiebedrijf Vinçotte heeft woensdagmorgen aan de hoofdzetel in Vilvoorde een ludieke actie gevoerd tegen het ontslag van de hoofdafgevaardigde van het LBC. De protestactie was een initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront. De directie zegt dat de nakende herstructurering, waarbij een vijfde van het personeel ontslagen wordt, onvermijdelijk is. Het marktaandeel is de voorbije jaren met meer dan de helft teruggedrongen.

Tijdens de actie werd topman Marco Croon afgebeeld als een zonnekoning die kritische werknemers met een hakbijl uitschakelt. De vakbonden beschuldigen hem van woordbreuk in verband met het gewraakte ontslag.

“In het kader van de herstructurering, waarbij 189 jobs sneuvelden, werd eind vorig jaar een cao afgesloten met inbijlage een lijst van elf te ontslagen werknemersafgevaardigden voor wie de beschermingsvergoeding zou worden geschrapt. Tijdens de onderhandelingen beloofde Croon expliciet dat er niet geraakt zou worden aan de hoofdafgevaardigden van de vakbonden”, zegt vakbondssecretaris Annick Druyts van het LBC.

Koerswijziging

“Nauwelijks enkele dagen nadat het paritair comité op 21 december akkoord was gegaan met de afgesproken regeling voor de elf werknemers heeft Croon de hoofdafgevaardigde van de LBC aan de deur gezet. Dergelijke woordbreuk is ongezien in het sociaal overleg in ons land.” En bovendien onwettelijk, net als het schrappen van de beschermingsvergoeding.

Volgens de vakbonden maakt Croon misbruik van de herstructurering om de vakbondswerking in de onderneming te ondergraven. Ze eisen de re-integratie van de hoofdafgevaardigde. “Volgens Croon was de ontslagen afgevaardigde te kritisch in de ondernemingsraden en wilde hij niet inbinden”, stelt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een open brief aan de onderneming. De vakbonden beraden zich over verdere acties.

In een reactie benadrukt de directie van Vinçotte de noodzaak van de herstructurering die recentelijk werd doorgevoerd. “De koerswijziging is broodnodig omdat het marktaandeel in België de jongste jaren fors afgenomen is met 50 tot wel 64 procent”, stelt het inspectiebedrijf. De koerswijziging bestaat uit het terugplooien van de activiteiten op de Benelux, een meer klantgerichte benadering en een doorgedreven digitalisering.