Marc FlorquinGedeputeerde Marc Florquin is binnen het provinciebestuur van Vlaams-Brabant onder meer bevoegd voor Economie en innovatie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Samen met zijn diensten probeert hij er mee voor te zorgen dat de provincie een ideale habitat is voor de ondernemers.

De gedeputeerde weet ook hoe belangrijk ondernemers zijn voor Vlaams-Brabant: “Uiteraard zijn ondernemers heel belangrijk. Dat Vlaams-Brabant de meest welvarende provincie is en we de laagste werkloosheidcijfers kennen, is ook mee aan de ondernemers te danken.”

“Typisch voor Vlaams-Brabant zijn ook de sterke dienstensector en de kennisinstellingen”, zegt Florquin. “Daarom ook mikken we vaak op zogeheten triple helixprojecten waarin overheid, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken.”

“Zonder ondernemers werkt het niet”, zegt Marc Florquin. “Daarbij zijn een goede instroom en nieuwe initiatieven van belang. Daarom moeten we vanuit de provincie ondernemers blijven ondersteunen.”

Vanuit zijn bezigheden als gedeputeerde ontmoet Marc Florquin uiteraard ook geregeld ondernemers. Wat spreekt hem het meest aan in die ondernemers? “De uitdaging en het feit dat je als ondernemer een toegevoegde waarde probeert te creëren.  Ondernemerschap is ook nooit af. De nooit aflatende inzet en overtuiging in hun onderneming, dat vind ik sterke eigenschappen van ondernemers.”

Over wat de belangrijkste opdrachten voor het provinciebestuur zijn op het vlak van ondernemen, moet de gedeputeerde niet lang nadenken: “Innovatie stimuleren om Vlaams-Brabant nog sterker op de kaart te zetten als Europese topregio. Dat moet uiteraard ook gebeuren in functie van de werkgelegenheid. Wat de tewerkstelling betreft, moeten we er overigens over waken dat ook kansengroepen aan de slag kunnen. Om die reden stimuleren we vanuit de provincie ook de sociale economie.”

Als gedeputeerde is Marc Florquin binnen het provinciebestuur van Vlaams-Brabant ook bevoegd voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. “De Europese subsidies zijn heel belangrijk voor ondernemingen en niet alleen voor de hele grote bedrijven. Met onze dienst Europa willen we ondernemers hier voor warm maken en hen ondersteunen bij de aanvraag.”

“De provincie steunde onlangs enkele innovatieve projecten met een subsidie en ook dit jaar kan daarvoor ingediend worden”, zegt Florquin. “Op het vlak van detailhandel geven we steden en gemeenten informatie om een toekomstgericht beleid voor hun handelaars uit te bouwen. Voor detailhandelsbeleid zijn er trouwens ook subsidies. Die detailhandel is ook belangrijk voor Vlaams-Brabant: de sector biedt in onze provincie werk aan 43.325 mensen.”

Marc Florquin is, als gedeputeerde voor ondernemen, ook tevreden met de lancering van Made in Vlaams Brabant. “Ieder initiatief of elke organisatie die er komt om onze ondernemers te informeren of te begeleiden, kan alleen maar gewaardeerd worden”, zegt de gedeputeerde. “Made in Vlaams-Brabant steunt door haar website dan ook ten volle onze Vlaams-Brabantse ondernemers en kan hierdoor zonder twijfel op onze sympathie en steun rekenen.”