Het lijkt er steeds meer op dat Marc Coucke Option de rug toekeert. Het vertrouwen van de gewezen Omega-baas in het Leuvense technologiebedrijf is niet bijster groot meer. In redelijk tempo dunt hij zijn aandelenpakket uit.

Coucke ziet zakelijke opportuniteiten sneller dan anderen. Omgekeerd schiet hij ook sneller in actie als er moet worden gedesinvesteerd. Coucke werd tot voor kort geroemd als een van de redders van Option. Maar nu dunt hij zijn aandelenpakket in het Leuvense bedrijf stelselmatig uit.

Op een bepaald ogenblik had Coucke acht procent van het kapitaal in handen, goed voor 24 miljoen aandelen. Stapsgewijs ontdoet hij zich nu van die bewijsstukken. Bij de laatste démarche ging het om twee miljoen aandelen. De weken en maanden voordien had hij al voor ongeveer 4,5 miljoen aandelen van de hand gedaan.

Option, het geesteskind van Jan Callewaert, heeft het na een zinderende start al jaren moeilijk. De blijde intrede eerder dit jaar van ex-Barco topman Eric Van Zele moet het tij doen keren. Maar Coucke schijnt ook in dat scenario niet echt meer te geloven. Al beweert hij zelf dat hij niet formeel uit is op een exit.