Nederlands_verkeersbord_J16.svgMaandag 28 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de bouw van een nieuwe brug ter hoogte van het verkeersknooppunt in Machelen. Dat is nodig om het knooppunt van de E19 en de Brusselse ring (R0) verder af te werken en aan te sluiten op de Woluwelaan (R22). Na de herinrichting zal het verkeer op het knooppunt veiliger en vlotter verlopen.
Tijdens de werken moet het verkeer dat van de binnenring (R0) komt en richting Antwerpen (E19) wil, tijdelijk over één rijstrook. De werken aan het knooppunt zullen zowat negentien maanden duren.

Het bestaande verkeersknooppunt in Machelen dat de E19 met de ring rond Brussel verbindt, ligt er al sinds de jaren zeventig, maar werd nooit  volledig in gebruik genomen. De komende maanden zal het AWV de vier verkeerslussen die de ring met de Woluwelaan moeten verbinden, verder afwerken. De aannemer moet daarvoor een nieuwe brug bouwen, stukken snelweg verbinden en een voetgangers- en fietstunnel voorzien. De werken aan de tunnel begonnen op 4 augustus,
nu volgt de bouw van de brug.

Op 28 september start de aannemer met de bouw van twee nieuwe brugpijlers naast de bestaande verkeerslus die de binnenring (R0) met de E19 verbindt. Om veilig te kunnen werken, moet het
verkeer dat van de binnenring (R0) komt en richting Antwerpen (E19) wil, op één rijstrook. Deze verkeerssituatie blijft van kracht tot juni 2016. Het doorgaande verkeer richting Antwerpen (E19) houdt best rekening met vertragingen.

Eens de nieuwe brug is gebouwd, krijgen ook de verouderde verkeerslussen en bruggen van het knooppunt een grondig onderhoud. Daarna volgt de aansluiting van de nieuwe verkeerslussen op de bestaande wegen. Zodra die in gebruik zijn, kan de bestaande afrit van de binnenring (R0) naar de Woluwelaan (R22) geschrapt worden, aangezien die op dat ogenblik overbodig wordt. Het verkeer dat van de ring (R0) naar de Woluwelaan (R22) wil rijden en omgekeerd, zal dan aan dezelfde kant geconcentreerd worden. Dat is beter voor de doorstroming en de veiligheid. Om de leefbaarheid van de omliggende woonwijken te verhogen, komen er geluidsschermen over de volledige lengte van de nieuwe op- en afritten.