Onder impuls van de KU Leuven en hogeschool Thomas More van de Associatie KU Leuven gaan wetenschappers en bedrijven experimenteren met insecten om onder meer handcrèmes te ontwikkelen uit sprinkhanenvet. Het voordeel van insecten is dat ze erg efficiënt stoffen kunnen omzetten.

De KU Leuven en Thomas More kregen bij de realisatie van de insect cluster steun van Kvk Kempen, het Vito en het Innovatiecentrum Antwerpen. Ze willen insecten gebruiken in een koolstofarme grondstoffeneconomie. Volgens de initiatiefnemers kunnen insecten zeer efficiënt organisch afval omzetten naar bijvoorbeeld vetten of eiwitten.

“Een koe komt een kilogram bij als je die tien kilo soja geeft. Als je insecten tien kilo voedert, heb je negen kilo insecten”, zegt Joan De Boeck van de Associatie KU Leuven. Insecten stoten amper broeikasgassen uit en hebben weinig plaats nodig.

De partners willen waardeketens creëren, om bijvoorbeeld afvalstromen te verwerken. Daarbij wordt gedacht aan het kweken en verwerken van insecten voor chemie, veevoeder en menselijke voeding. Op langere termijn denken ze aan de cosmetica- en farmaceutische industrie.

Er wordt gewerkt met proefopstellingen, onder meer om te weten te komen hoe een automatiseringsproces kan verlopen. “Een klein bakje wormen kweken is niet moeilijk. Maar als je naar honderden kilo’s gaat,  pletten de bovenste de onderste. Daar moet je de juiste schaal voor vinden.”

De initiatieven worden mee mogelijk gemaakt door 700.000 euro Europese regionale ontwikkelingssteun uit het Efro-fonds. Er werd al een zestal projecten goedgekeurd. “In eerste instantie reiken we de hand aan extra partners in Vlaanderen. Op langere termijn hopen we dankzij onze inspanningen internationaal een voortrekker te worden.”