Onderzoekers van KU Leuven en de universiteiten van Pittsburgh, Stanford en Penn State hebben vijftien nieuwe genen ontdekt die onze gelaatstrekken bepalen. De vier onderzoekscentra willen in de toekomst nog meer van die genen identificeren. Die informatie opent de deur naar heel wat toepassingen in de domeinen van chirurgie, gerecht en historisch onderzoek.

Tot dusver zochten onderzoekers verbanden tussen specifieke gelaatskenmerken zoals de afstand tussen de ogen en een gen. Deze wetenschappers pakten het anders aan. In databanken met 3D-beelden van gezichten werd gezocht naar overeenkomsten tussen DNA met kleinere zones in het gezicht.

Op die manier werden vijftien locaties in ons DNA geïdentificeerd die het gezicht mee vorm geven. Zeven daarvan hebben te maken met de neus. De onderzoekers achterhaalden ook dat deze genen voor de gelaatskenmerken al actief zijn tijdens de ontwikkeling van ons gezicht in de baarmoeder.

Als we weten hoe DNA onze gelaatstrekken bepaalt, zijn veel toepassingen mogelijk. Zo zouden forensische onderzoekers op basis van DNA een beeld van de dader kunnen schetsen en zouden historici gelaatskenmerken kunnen reconstrueren met DNA uit lang vervlogen tijden. Dokters zouden DNA kunnen gebruiken bij schedel- en gelaatsherstellende chirurgie.