Op Brugge na krijgen de Leuvense hotels de beste reviews in Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de AP Hogeschool Antwerpen naar de invloed van het internet op de hotelsector.

De AP Hogeschool maakte gebruik van software die hotelreviews en scores van meer dan honderd websites analyseert. De recentste scores wegen daarbij zwaarder door dan de oudere en niet alle websites hebben een even groot effect. Zo weegt een review van TripAdvisor minder zwaar door dan een van Booking, omdat bij die laatste alleen een score kan worden toegekend door een klant die effectief in het hotel heeft gelogeerd.

De onderzoekers legden zich toe op de vijf zogenaamde kunststeden in Vlaanderen en stelden vast dat de hotels in Brugge veruit de beste score krijgen van hun gasten. Daarna volgen Leuven en Mechelen, met een grote tevredenheid bij de gasten.

Antwerpen en Gent zitten in een problematischer zone, met meer negatieve reviews dan hun collega’s in de andere steden. “Omdat de Antwerpse hotels bovendien een relatief lage omzet per kamer halen, zitten zij in de gevarenzone”, zegt onderzoeker Christian Holthof.

De onderzoekers kwamen nog tot andere interessante vaststellingen. Zo halen kleine hotels meer reviews per bezette kamer dan grote, maar blijft de kans relatief klein dat een gast zijn mening geeft op het internet. In Brugge is die kans zeven procent, in Leuven maar drie procent.

Over het algemeen zijn er veel meer positieve besprekingen dan negatieve. Maar in het hoofd van de lezer verdrijft het slechte nieuws vaak het goede, stellen de onderzoekers.

Hoteliers kunnen van de overheid een toolkit krijgen om te leren omgaan met reviews en om een online beleid uit te werken. Ze kunnen via de overheid ook een bezoek door een mystery guest aanvragen. Die anonieme toerist geeft een objectief beeld van hoe de klant service en personeel ervaart. Nog maar twintig hotels maakten daar tot dusver gebruik van. Toerisme Vlaanderen werkt aan een grotere bekendheid.