Leuvense handelaars moeten promotaks betalen

leuvenpromotaksLeuven voert vanaf 2016 een promotaks in op handelaars in de binnenstad. Zij moeten 80 tot 1.400 euro betalen. Met de opbrengst kan een vzw met vertegenwoordigers van de handelswijken initiatieven nemen om de hoofdstad van Vlaams-Brabant te promoten en handel en horeca te ondersteunen. Het stadsbestuur sloot een samenwerkingsovereenkomst met de vzw en volgt daarmee andere gemeenten zoals Genk en Kortrijk.

Met de promotaks komt het Leuvense stadsbestuur tegemoet aan een vraag van de handelaars zelf. De taks moet betaald worden door handelaars uit het winkelkerngebied in de binnenstad en van de Tiense- en Mechelsestraat aan de rand van de zone.

De hoogte van de taks varieert. Het hangt in de eerste plaats af van de locatie van de handelaars in een van de drie zones die afgebakend worden. In de tweede plaats speelt de grootte van de handelszaak een rol. Minimaal moet 80 euro betaald worden, maximaal 1.400 euro.

De opbrengst wordt geraamd op en kleine 200.000 euro per jaar. Tot 2019 legt de stad daar nog eens 200.000 euro bovenop. De vzw kan autonoom beslissen waaraan het geld besteed wordt om Leuven te promoten. Het is zeker niet de bedoeling dat de vzw kosten gaat dragen die al betaald worden door het stadsbestuur.

De vzw moet nu eerst een jaarprogramma opstellen en een budget opmaken. Het Leuvense stadsbestuur is met drie personen vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de vzw. De gemeenteraad moet de promotaks nog goedkeuren maar dat is een formaliteit. Het is gepland voor januari.